Schakel in sterke merken...
Log In

Inloggen

Uw Wachtwoord Vergeten?

Subtotaal: Login om uw prijs te zien

Privacyverklaring & Cookiestatement

Advion BV, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 28080998, respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en in overeenstemming  met de daartoe geldende wet- en regelgeving wordt verwerkt.

Teneinde onze website en de daarmee verbonden diensten aan gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat wij in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerken. In deze privacyverklaring en cookiestatement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.


Welke gegevens worden door ons verwerkt? 

De gegevens die door ons worden verwerkt bestaan uit twee categorieën: Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult in formulieren op de website. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, adres, e-mail, etc.) als ook gegevens die in verband staan met de door u gestelde vraag of aangevraagde dienst.

Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics voor statistische doeleinden, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (in het geval van Advion BV zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website.

Advion BV heeft een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Wij hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd en hebben ‘gegevens delen’ uitgezet. Tevens maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Als u bezwaar hebt tegen deze vorm van gegevens vastleggen, kunt u uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u tot sommige pagina's van deze website geen toegang krijgt.

We analyseren geen persoonsgegevens noch worden deze verder door ons verwerkt.

Wat doen wij met uw gegevens?

Het doel van het verwerken van de gegevens is: 

  • Het verwerken van uw vraag. 
  • Ons in staat te stellen onze diensten te verlenen. 
  • Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site. 
  • Het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins (uitsluitend met uw instemming). 

De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht. 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 


Uw rechten 

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan info@advion.nl. Ook heeft u het recht Advion BV te verzoeken inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten corrigeren of verwijderen. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie en aanbiedingen of andere informatie (persberichten, vacatures etc.) dan kunt u zich altijd vanuit die betreffende uiting afmelden. 


Wijzigingen Privacyverklaring & Cookiestatement

Advion BV behoudt zich het recht voor om haar privacyverklaring & cookiestatement aan te passen en adviseert u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Informatie over ons privacy beleid

Voor alle andere vragen die u mocht hebben over ons privacy beleid, kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@advion.nl.


Privacyverklaring

De Privacyverklaring van Advion vindt u in de Disclaimer.