Menu

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

3G PROFESSIONEEL Vloeibaarvaatwas Middel

5ltr

Is een thee- en koeaanslag verwijderende reiniger en verwijdert moeiteloos vet, eiwitten en diverse andere vervuilingen. Chlooractief en speciaal ontwikkeld voor vaatwasmachine’s.

Direct Leverbaar

Productinfomatie

Bekijk meer

Bekijk minder

Gebruiksinformatie

Doseer 3-4 gram per 1 liter water of raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw vaatwasser. Op donkere koele plek bewaren. Bij aanraking met de huid minimaal 5 minuten met veel water spoelen. Alleen voor professioneel gebruik.

Specificaties

Bekijk meer

Bekijk minder

Artikelnummer

81245714

Item inhoud

5ltr

Merk

3G

EAN CE

8718182245387

EAN HE

8718182245714

Aantal doos per slag

16

Aantal slagen

5

UN code

1760

Maten CE (LxBxH)

275x175x125

Maten HE (LxBxH)

285x188x282

Bewaarconditie

Ongekoeld

Statistiekcode

3402209000

Veiligheidsinformatie

Bekijk meer

Bekijk minder

Veiligheidstekst

Bevat: natriumhypochloriet, oplossing 4,5 % Cl actief, natriumhydroxide Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Vormt giftig gas in contact met zuren. Spuitnevel, damp, nevel, gas niet inademen. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Oogbescherming, beschermende kleding, beschermende handschoenen dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. Achter slot bewaren. Niet mengen met andere middelen